Vores arbejdsområder

Landinspektørfirmaet Nørgaard arbejder dels med de sædvanlige kerneområder for en landinspektør, det vil sige matriku­lært arbejde, såsom udstykning af nye grunde, arealoverførsel mellem grunde, genfinding af gamle skel, ejerlejlighedsopdelinger med videre. Du kan læse mere om matrikulære arbejder her.

Endvidere udfører vi en stor del tekniske/landmålingsmæssige opgaver såsom bygningsafsætninger for bygherrer og entreprenører, kontrol af afsætninger og byggerier, opmåling til brug for projekteringsopgaver, 3D-opmålinger samt en mængde andre opgaver af teknisk art. Du kan læse mere om tekniske opgaver her.

Siden Tinglysningsreformen i 2010, hvor tinglysningssystemet blev digitaliseret har vi endvidere udvidet vores sortiment vedrøremde tinglysningssystemet til, udover de sædvanlige tinglysninger af deklarationer/servitutter, nu også at omfatte egentlige overdragelsesdokumenter/skøder i forbindelse med handler.

Endvidere udarbejdes GML-filer til brug for andre rådgiveres tinglysning, normalt fra dag til dag.

Personale foto
Personalet medio 2017. Fra venstre: Steen, Heidi, Helle, Mette og Lars. Komplet liste over ansatte

Begyndelsen

Historien om firmaet begynder i 70’erne, hvor Lars Nørgaard bliver partner med det daværende Hvenegaards Eftf. I/S i Svendborg og man beslutter at lave et Ringe kontor efter Landinspektør Mandal og Landinspektør Audes død.

Kontoret opstartes på adressen Jernbanegade 2, som var en del af Mathiesens bageri. Efter en del år på Jernbanegade flytter kontoret til Stationsvej 11. Da bygningerne på Stationsvej skal nedrives for at gøre plads til FAKTA og et nyt boligbyggeri flyttes adressen til den nuværende placering centralt på Torvet med udsigt til statuen af den lokale statsminister Erik Eriksen.

1990 og frem

Lars Nørgaard bryder med Hvenegaards Eftf. I/S i 1990 og firmaet har siden været drevet som et familieforetagende. Først med Lars Nørgaard som ejer og nu med Lars’ søn Steen Nørgaard som ejer.

Lars Nørgaard er udover at være landinspektør og Ph.D. tillige uddannet jurist. Derfor har han et indgående kendskab til de juridiske begreber der ligger bag ejendomsdannelsen, veje og så videre.