Vi leverer tekniske kort, matrikelkort, måleblade, tinglysningsrids og GML-filer på bestilling.

Ring på tlf.: 6262 2550 for priser mv.

QGIS kirkegårdskort

Tekniske kort og matrikelkort danner grundlag for en ordentlig projektering eller oversigt over arealanvendelsen.

Vi leverer kortene til dig i et givent format,

Tinglysningsrids og GML-filer til tinglysning af servitutter, lejeaftaler mv. udfærdiges og leveres normalt fra dag til dag.

Ring og få en snak om dit behov.