Landinspektørfirmaet Nørgaard arbejder dels med de sædvanlige kerneområder for en landinspektør, det vil sige matriku­lært arbejde, såsom udstykning af nye grunde, arealoverførsel mellem grunde, genfinding af gamle skel, ejerlejlighedsopdelinger med videre.

Endvidere udfører vi en stor del tekniske/landmålingsmæssige opgaver såsom bygningsafsætninger for bygherrer og entreprenører, kontrol af afsætninger og byggerier, opmåling til brug for projekteringsopgaver, 3D-opmålinger samt en mængde andre opgaver af teknisk art.

Siden Tinglysningsreformen i 2010, hvor tinglysningssystemet blev digitaliseret har vi endvidere udvidet vores sortiment vedrøremde tinglysningssystemet til, udover de sædvanlige tinglysninger af deklarationer/servitutter, nu også at omfatte egentlige overdragelsesdokumenter/skøder i forbindelse med handler.

Endvidere udarbejdes GML-filer til brug for andre rådgiveres tinglysning, normalt fra dag til dag.

Du kan også søge efter et specifikt område ved at benytte nedenstående søgefunktion:

eller du kan kontakte os per telefon eller e-mail..

62 62 25 50  – info@fynsland.dk