Afsætning af byggeri under besværlige forhold i Aarup. Gummistøvlen blev efterfølgende reddet…

Vi udfører mange forskelligartede opgaver indenfor bygge- og anlæg samt i forbindelse med opmåling og afsætning indenfor ressource-, restaurering- og planlægningsområdet.

Vi udfører både stort og småt i forbindelse med opmålings– og afsætningsopgaver for private og offentlige myndigheder.
Opgavernes omfang og pris afhænger af opgavens omfang og kompleksitet og krav til data.
Alle opgaver udføres med moderne opmålingsudstyr med fokus på bedst mulig nøjagtighed og præcision.
Data leveres i et utal af formater og standarder.

Af opgavetyper kan nævnes:

  • Situationsplaner.
  • Afsætning og kontrol af byggeri
  • Sø– og vandløbsopmåling
  • Ledningsregistrering mv.
  • Nivellementer, flade– eller almindeligt nivellement.
  • 3D-opmålinger
  • Volumenberegninger
  • Beregning af randzonearealer

Kontakt en af vores landinspektører hvis du vil hører mere